Người Nga xếp hàng dài mua các tòa lâu đài cổ tại Italy

Người Nga xếp hàng dài mua các tòa lâu đài cổ tại Italy

Italia
18/11/15
Corriere della Sera
18 December 2014
pdf